LVS Jablanica

 Lokalni volonterski servis u Jablanici djeluje u sklopu Omladinskog kluba “Pod istim suncem“ od marta 2013. godine. Cilj volonterskog servisa je da se osigura mjesto gdje svi zainteresovani pojedinci mogu doći i prijaviti se za volontiranje u javnoj ustanovi ili nevladinoj organizaciji koja treba volontere na određenoj aktivnosti a u skladu sa interesovanjem volontera. Odnosno, uspostavljanje efikasne strukture i metodologije angažovanja volontera na lokalnom nivou i ispunjenju potreba lokalne zajednice za volonterima. Volontiranje u najširem smislu se definiše kao neprofitna i neplaćena aktivnost kojom  pojedinci doprinose dobrobiti svoje zajednice ili cijelog društva.

Omladinski klub vodi evidenciju rada volontera, bazu podataka sa volonterima, njihovim angažmanom i organizuje edukativne aktivnosti za volontere. U svom radu LVS aktivno sarađuje sa drugim nevladinim organizacijama i javnim institucijama u cilju kreiranja potrebnih volonterskih pozicija i programa na kojima su volonteri angažovani, te na taj način direktno utiče na stvaranje balansa između ponude i potražnje za volonterskim uslugama.
Sve osobe zainteresovane za volontiranje ulaze u bazu podataka, te se na osnovu njihovih područja interesovanja, znanja i vještina, te zahtjevanih kriterijuma, isti angažuju na različitim projektima i aktivnostima. Volonteri angažovani preko LVS dobiju volontersku knjižicu, te se detaljno vodi evidencija o trajanju i vrsti njihovog volonterskog angažmana. Pored toga, svi angažovani volonteri imaju i pokrivene osnovne troškove volontiranja.

Projekat Lokalnog volonterskog centra se provodi u saradnji sa Omladinskim komunikativnim centrom Banja Luka (www.okcbl.org) i drugim lokalnim volonterski servisima u BiH.

Želite se prijaviti u volonterski servis ili imate pitanja i nedoumice ?  Kontaktirajte nas ovde. Rad LVS Jablanica možete pratiti na facebook stranicama OKPIS-a ili LVS Jablanica.