Dnevni centar Jablanica

 Dnevni centar u Jablanici je počeo sa radom u septembru 2013. godine i dio je porodice od 14 aktivnih centara iz drugih gradova širom Bosne i Hercegovine koji rade za zaštitu i dobrobit djece.

Kroz preventivne aktivnosti djeci u Dnevnom centru Jablanica je obezbijeđen siguran prostor za rad i druženje. Djeci u centru pružamo podršku sa ciljem da ojačaju samopouzdanje, odaberu prihvatljivije oblike ponašanja, poboljšaju školski uspjeh, unaprijede svoj položaj među vršnjacima, kao i da osnaže svoju uključenost i participaciju. Na taj način se osigurava bolja zaštita djece u njihovom užem i širem okruženju. Podrška djeci u centrima se pruža u skladu sa njihovim individualnim potrebama. Stabilnost i sigurno okruženje koje centar nudi značajno doprinosi uspjehu i ostvarivanju napretka u radu s djecom.

Dnevni centar radi po principu uvažavanja i poštivanja djece, iz čega proizilazi i princip partnerstva i uvažavanja njihovog mišljenja. Djeci se pruža prilika da budu pitana i da daju svoje mišljenje koje se uvažava i uzima ozbiljno, jer na taj način, u odnosu sa zaposlenicima i volonterima, djeca uče pozitivne modele ponašanja, uče kako da artikulišu svoje potrebe i želje, i uče kako da koriste svoja prava. Uključivanjem djece i uvažavanjem njihovog mišljenja jačamo i razvijamo različite modele participacije, osnažujemo ih u njihovim daljnjim aktivnostima, ali isto tako navedeni pristup stvara okruženje za jačanje kapaciteta i sposobnosti za učenje i razvoj djece. U svojim svakodnevnim kontaktima, osoblje i volonteri promovišu pozitivne oblike ponašanja, te uvažavaju okolnosti u kojima djeca žive i odrastaju.
Djeca Bosne i Hercegovine zaslužuju više brige i pažnje, i zadaća svih nas je da djelujemo i omogućimo im da imaju bolju i svjetliju budućnost kako bi jednog dana postala odgovorni roditelji i aktivni građani društva. Ovo ulaganje u budućnost se mora isplatiti.

Želite volontirati Dnevnom centru Jablanica ili vas interesuje naš rad?

Pratite nas na facebook stranicama OKPIS-a ili Dnevnog centra Jablanica.
Volonteri se mogu prijaviti dolaskom u dnevni centar. Angažman volontera u Dnevnom centru Jablanica se evidentira i upisuje u volontersku knjižicu.