Learning indeed – a step beyond!

"Learning indeed" je jednogodišnji projekat koji ima za cilj da doprinese razvoju interkulturalnog dijaloga među marginalizovanim mladima iz Evropsko-mediteranske regije obrazujući dvadeset mladih o drugima i 'drugačijim', upoznavajući ih sa stereotipima, predrasudama, diskriminaciji i ksenofobiji  te načinima kako se boriti sa ovim negativnim trendovima.

Učenje o drugima i korištenje savremene tehnologije i sredstava izražavanja bit će preduslov za smanjenje ksenofobnog ponašanja i diskriminacije u interakciji sa drugima.


Aktivnosti će se realizovati na više nivoa: prvi je individualni nivo gdje će učesnici istraživati kulturu drugih na jedinstven i kreativan način.  'Virtualno putovanje' u drugu zemlju i učenje o njenim ljudima poboljšava međukulturalni dijalog. Planirani rezultat je kulturni vodič naklonjen mladima koji je razvijen za svaku od deset zemalja: Austriju, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Crnu Goru, Bugarsku, Tursku, Egipat, Sloveniju, Tunis i Mađarsku.

Na drugom nivou je borba protiv negativnih trendova i ponašanja u regiji. Ovaj proce počinje od individualnog učenja i nastavlja se kroz edukaciju mladih u sedmodnevnoj školi u Bosni i Hercegovini. Tu će im se pružiti prilika da nauče kako se boriti protiv ovih negativnih trendova. Osim učenja, škola će rezultirati lokalnim inicijativama koje će se realizovati u deset projektnih zemalja.
Na trećem nivou se odvija širenje dobrih praksi i kulture 'putovanja' te učenje širom regije, s ciljem da se indirektno dođe do više id 10.000 mladih i drugih građana.
Za više informacija o našim partnerima i fondaciji Anna Lindh molimo Vas posjetite:

Dinamik Gelisim Dernegi (Udruženje za dinamični razvoj)
web stranica: www.dd.org.tr
Facebook stranica: facebook.com/DinamikGelisimDernegi

Fondacija Anna Lindh:
Web stranica: www.annalindhfoundation.org
Facebook stranica:
www.facebook.com/annalindhfoundation

Fondacija Anna Lindh – mreža u Bosni i Hercegovini:
Facebook stranica: www.facebook.com/Anna.Lindh.Foundation.Bosnia.andHerzegovina