BMK Jablanica - Dan borbe protiv nasilja nad ženama 25.11.

Održana je radionica za mlade u sklopu 16 dana aktivizma. Razgovaralo se o temi nasilja, rodno zasnovanog nasilja i nasilja u intimnim vezama. Prilikom održavanja radionice učesnici su se pridržavali  svih propisanih epidemioloških mjera.