O nama

Omladinski klub "Pod istim suncem" Jablanica (OKPIS) je nevladina organizacija koja je osnovana 7.10.1997. godine, a djeluje na području Jablanice i Bosne i Hercegovine. OK Pod istim suncem pomaže djeci, mladima i odraslima da svoje slobodno vrijeme utroše na koristan način, kroz edukativne, sportske i zabavne aktivnosti. Kroz ove aktivnosti OKPIS pruža mladima priliku učešća u razvoju demokratskog društva sa principima tolerancije, isključujući bilo koji vid diskriminacije. U dosadašnjem radu, klub je realizovao aktivnosti kao što su: kursevi engleskog, francuskog i njemačkog jezika za sve uzraste, kurseve informatike, novinarska sekcija, dječije radionice, program dječijih prava, kursevi daktilografije, škola karate-a, košarke, stoni tenis, aerobik za djevojke i žene, tae-bo, veliki broj seminara i treninga za mlade, veliki broj izleta, priredbi i izložbi.

U prostorijama Muzeja Bitka za ranjenike na Neretvi u Jablanici izgradili smo "Etno kuću jablaničkog kraja s kraja 19. stoljeća" kao stalnu postavku muzeja, izgradili "Fontanu mladosti" u ulici Trg oslobođenja u Jablanici, organizovali izbore za Vijeće mladih općine Jablanica, proveli program "Lokalna agenda 21" u općini Jablanica, humanitarnu akciju "Budite i vi dio naše sreće", pet omladinskih kampova na Bjelašnici četiri internacionalna omladinska ljetna kampa na jablaničkom jezeru, škole plivanja za najmlađe, škole kanua na jablaničkom jezeru, vesele ulice u ruralnim dijelovima općine...

Omladinski klub "Pod istim suncem" je počeo kao neformalna grupa mladih koja je ukupno brojala 10 volontera, a danas, sa puno iskustva u radu sa mladima, kroz mnogo seminara, treninga, te kroz USAID-ov program institucijskog razvoja i javnog zagovaranja prerasla u respektabilnu organizaciju čija je glavna snaga veliki broj aktivista i volontera.

Članovi smo velikog broja mreža i koalicija i saveza nevladinih organizacija sa područja čitave Bosne i Hercegovine (Za Aktivne Zajednice, ALF, Regionalna omladinska akcija protiv diskriminacije i militarizma...).

Omladinski klub je do sada imao saradnju sa velikim brojem lokalnih i stranih organizacija kao sto su: Vejle Komuna iz Danske, Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH, Federalno ministarstvo nauke kulture i sporta,  BWI, UNHCR, MALTESER, UNICEF, USAID, IRC, DRC, NPA, OSCE, CCI, MKCK, CRS, UMCOR, ADF, UNDP, CPCD, SIDA, općina Jablanica.