Aktivnosti

 

#OKPIS razvija želju, spremnost, znanja i vještine djece i mladih da aktivno rade i učestvuju u kreiranju boljeg života za sebe i svoju zajednicu.

 

Više vijesti i fotografija sa aktivnosti možete naći na našim Facebook i Google + stranicama.

Pogledajte sve
Pogledajte

BMK Jablanica - Dan borbe protiv nasilja nad ženama 25.11.

Održana je radionica za mlade u sklopu 16 dana aktivizma. Razgovaralo se o temi nasilja, rodno...

Pogledajte

Ekspedicija stećak

Prva aktivnost projekta "Ekspedicija stećak" , danas 26.6.2021.godine. Danas su volonteri imali...

Pogledajte

Novogodišnja predstava u organizaciji Dnevnog centra Jablanica

Ove godine, nažalost, Novogodišnja priredba, u organizaciji Dnevnog centra, održana je  bez...