OMLADINSKI LJETNI KAMP 2018.

Ljetni kamp za 20 mladih, članova Budi muško kluba Jablanica, Omladinski klub organizovao je na Jablaničkom jezeru, kao jednu od aktivnosti koja je dio jablaničkog ljeta 2018.
Cilj projekta je bio je doprinijeti razvoju aktivnog učešća i voloterizma u zajednici, promovisanju zdravijih životnih stilova među mladima osporavanjem rodnih stereotipa, i korištenje savremene tehnologije i oblika izražaja kao preduslova za smanjenje negativnog ponašanja i diskriminacije u međusobnoj interakciji.

Sve aktivosti i radionice  bile su participativnog karaktera koji podrazumjeva aktivno učešće mladi u kreiranju i provođenju istih, uz korištenje različith metoda poput individualnog rada, timskog rada, predavanja, simulacija, sportskih i društvenih aktivnosti, prezetacija, i drugih metoda. Učesnici su na sastancima koji su se održavali u Omladinskom klubu prije kampa u trajanju od 1 mjeseca, uz podršku projektnog tima sami, kreirali sadržaj i program kampa.

Mladi su kroz četiri dana, od 27. do 30. augusta, unaprijedili vlastita znanja o volonetrizmu i aktivizmu u zajednici, o rodnoj ravnopravnosti, stereotipima, predrasudama i dikriminaciji. Pored toga, kreirali su video i foto materijale, kao i poruke,  koje će koristiti u online kampanji koja će se provoditi nakon kampa, do kraja godine.