Aktivnosti

 

#OKPIS razvija želju, spremnost, znanja i vještine djece i mladih da aktivno rade i učestvuju u kreiranju boljeg života za sebe i svoju zajednicu.

 

Više vijesti i fotografija sa aktivnosti možete naći na našim Facebook i Google + stranicama.

Pogledajte sve
Pogledajte

BMK Jablanica - Dan borbe protiv nasilja nad ženama 25.11.

Održana je radionica za mlade u sklopu 16 dana aktivizma. Razgovaralo se o temi nasilja, rodno...

Pogledajte

Ekspedicija stećak

Prva aktivnost projekta "Ekspedicija stećak" , danas 26.6.2021.godine. Danas su volonteri imali...

Pogledajte

Novogodišnja predstava u organizaciji Dnevnog centra Jablanica

Ove godine, nažalost, Novogodišnja priredba, u organizaciji Dnevnog centra, održana je  bez...

Budi muško klub (BMK) Jablanica je osnovan s ciljem promocije zdravih životnih stilova osporavajući rodne stereotipe. U toku radionica članovi BMK-a naučit će razlike između roda i spola, šta je to nasilje, droge, diskriminacija, moć i odnosi. Aktivni članovi BMK-a će imati priliku da budu vršnjački edukatori svojim drugarima.

 

Budi muško klub dio je projekta koji CARE International Balkan sa sjedištem u Sarajevu i kancelariji u Banjoj Luci provodi u partnerstvu sa Asocijacijom XY (Sarajevo),  Perpetuum Mobile (Banja Luka) i Snaga Mladih (Mostar) i drugim organizacijama među kojima je i Omladinski klub „Pod istim suncem“.

Projekat će omogućiti edukaciju o životnim vještinama mladićima i djevojkama širom Bosne i Hercegovine o pitanjima vezanim za njihov zdrav razvoj kroz rješavanje problema interpersonalnog nasilja i neravnopravnih rodnih normi.  Prjekat će trajati do 31.08.2017. godine, sa mogućnosti produženja u narednom trogodišnjem periodu. Projekat podržava Ambasada Švajcarske u Bosni i Hercegovini, Austrijska razvojna agenicija ADC, švajcarska fondacija OAK i CARE Njemačka- Luksemburg. Ciljnu grupu čini preko 10.000 mladih, a fokus će biti na socijalno isključenim mladim osobama uključujući romsku populaciju, a projekat se provodi u preko 10 opština i gradova širom Bosne i Hercegovine među kojima je i općina Jablanica.

Projekat promoviše pozitivne maskulinitete i pristupe razvoja mladih za rad sa mladima za vrijeme kritičnog perioda adolescencije kako u formalnom obrazovnom sistemu tako i kroz rad sa mladima u zajednici.

Ovaj projekat će osnažiti kako kapacitete edukatora tako i omladinskih radnika kroz trening i razvoj pedagoških alata koji podržavaju mlade ljude za vrijeme važnog perioda tranzicije u zrelo doba. Projekat će takođe sarađivati sa kantonalnim i entitetskim ministarstvima obrazovanja i zdravlja u razvoju i/ili poboljšanju učenja o životnim vještinama u školama kako bi što veći broj mladih ljudi usavršio te vještine i dostigao svoj potencijal. Kampanja za borbu protiv nasilja na državnom nivou će takođe biti razvijena u saradnji sa partnerima, korisnicima i ekspertima kako bi mladi ljudi saznali koje su alternative nasilju u rješavanju konflikata.

Želite se učlaniti u BMK Jablanica ili vas zanima naš rad? Možete nas kontaktirati ovde. Pratite facebook stranicu BMK Jablanica na ovom linku.